torsdag 10 maj 2012

snickeriet.Den nya möbelproducenten SNICKERIET lanserar idag en kollektion handbyggda möbler på Nitty Gritty i Stockholm. SNICKERIET består av två möbelsnickare och två designers; Gunnar Dahl, Karolina Stenfelt, Karl-Johan Hjerling & Karin Wallenbeck. Samarbetet dem emellan skapar en kompromisslös utveckling av handgjorda möbler och nya kreativa uttryck. Kollektionen består av ett skrivbord-VERK, en taklampa- samt två olika skåp-HAVET och FRANK. Var och en av solitärerna är helt fantastiska. Sinnrika med magiska detaljer och spännande material & ytor.

”Som formgivare är kontakten med externa intressenter alltid en balansgång som både kan lyfta och begränsa det egna arbetet, men med kompromisser som en oundviklig del 
av processen. Här gör vi tvärtom. I varje del i kollektionen utgår vi från att vi kan vara kompromisslösa.” Karin Wallenbeck, designer och kreativt ansvarig för SNICKERIET.Today, the new furniture producer, SNICKERIET, launches a collection of handmade furniture at Nitty Gritty in Stockholm. SNICKERIET consist of two cabinetmakers and two designers; Gunnar Dahl, Karolina Stenfelt, Karl-Johan Hjerling & Karin Wallenbeck. Their cooperation creates an uncompromising development of handmade furniture and creative expressions. The collection consist of a desk-VERK, a pendant-, a cabinet-HAVET and a cupboard-FRANK. Each one is simply fantastic! Ingenious with magical details and interesting materials & surfaces.

"As a designer, the contact with external stakeholders is always a balancing act than can both promote and restrict ones work, but with compromises as an inevitable part of 
the process. We do the opposite. In each piece of the collection, we assume that we can be uncompromising." Karin Wallenbeck, designer and creative director for SNICKERIET


all photos belong to snickeriet

2 kommentarer:

Tack fina du, för ditt besök på min blogg! / Thank you sweetie, for visiting my blogg!